Pranatacara Pranata adicara Pengantin Nuwun kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen para sesepuh para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepayoning kautamen ingkang […]